Beste leden;
Uit het oog is hopelijk niet uit het hart! Na een lange periode waarin niets kon en de vereniging zo goed als stil lag, lijken er nu weer -héél voorzichtigjes- mogelijkheden te komen om gezamenlijk weer iets op te pakken.
We beginnen met de Algemene ledenvergadering, gecombineerd voor 2020 en 2021. Een goede gelegenheid om elkaar weer bij te praten. Na de vergadering zal er voor de liefhebbers nog een kort ritje worden georganiseerd.
Uiteraard zijn er nog beperkende maatregelen van kracht en het spreekt voor zich dat wij ons hier volledig aan houden. We vragen je daarom ook om je vooraf aan te melden, zodat we kunnen beoordelen of een en ander past.
Graag zien we jullie op 31 juli a.s. om 13.00u bij camping Bömerwald in Koningsbosch.
Kijk even in je mailbox .
 
 

Beste NLVL-ers,

Als vervolg op de mooie bevrijdingsrit in Mechelen en omstreken afgelopen jaar september hebben we de heer Marc Hermans bereid gevonden het verhaal te vertellen rondom de Amerikaanse radarpost in Eys, meteen na de bevrijding van Eys.
Hij wil dat doen op 24 april 2020, in Cafe van Pol in Koningsbosch. 

 Aanmeld formulier